«ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ КЕН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ» БӨЛІМІНІҢ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ АЙНАЛЫМДАҒЫ ОРНЫ МЕН ҮЛЕСІ