АСФАЛЬТБЕТОН ҚОСПАЛАРЫНЫҢ БЕРІКТІК САПАСЫН БАҚЫЛАУ АРҚЫЛЫ АНЫҚТАУ АНАЛИЗІ