ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУДІҢ КЕШЕНДІ ӘДІСІ