АШЫҚ ТАУ-КЕН ЖҰМЫСТАРЫНДА СЫРТҚЫ ҮЙІНДІҚҰРУДАҒЫ ЖЕР ТЕЛІМІНІҢ БҰЗЫЛУ РЕЖІМІН ЗЕРДЕЛЕУ